Leverantörer

För att kunna leverera kvalitet har vi med erfarenhet valt ut några för oss viktiga leverantörer som täcker upp våra intresseområden.
Tillsammans med god support från våra leverantörer kan vi leverera likvärdiga anläggningar och som gör att vi kan lämna en fin garanti.

Här är några av de leverantörer och varumärken som vi arbetar med:

Ebeco

Ebeco

Golvvärme, värmekablar för frostskydd m.m. www.ebeco.se
Frico

Frico

Luftridåer, värmefläktar, strålvärme, konvektorer m.m. www.frico.se
Glen Dimplex

Glen Dimplex

Elradiatorer och energibesparingssystem genom varumärket Nobö www.glendimplex.se
Schneider Electric

Schneider Electric

Uttag, strömställare, kanalisation, nätverksmaterial m.m. www.schneider-electric.com
Systemair

Systemair

Luftbehandling, ventilationsaggregat, styr- och reglersystem www.systemair.se
Thorn Lighting

Thorn Lighting

Belysning www.thornlighting.se
Zumtobel

Zumtobel

Belysning och styrsystem www.zumtobel.se