Frico Service

Om Frico Service

Frico Service bemannar alla städer i vårt avlånga land för underhåll, reklamationer, nyinstallationer och driftsättningar av bland annat Fricos värme produkter såsom ridåvärmare med mera.

Vi jobbar med kort inställelsetid, fasta priser och alltid med specialutbildade tekniker som har med sig vanligaste reservdelarna med sig på sina uppdrag. Vi samarbetar med VVS- och kyltekniker för att kunna erbjuda en helhetslösning på plats.

Vi jobbar i ett webbaserat kvalitetssäkringssystem (M)appen där vi förmedlar våra uppdrag, hanterar riskanalyser, kontrollplaner, händelser, dokumentation, avtal med mera. vi kan även erbjuda webbaserad temperatur- och larmloggning och mycket mera.

Frico Service

Kontakta Frico Service

031-336 86 93

service@frico.se

Logga in på kundportalen

Mer information

www.fricoservice.se