Jämförande test av oljefyllda elradiatorer och rena elpaneler

Tester utförda av SP (Statens Provningsanstalt) visar att oljefyllda element inte på någon punkt är bättre än rena elpaneler. Tar man dessutom hänsyn även till pris och hanterbarhet vid transport och installation blir valet enkelt för både installatör och konsument.

SP har provat olika myter om elpaneler kontra oljefyllda

Oljefylld ger en "mjukare värme"
Enligt SP finns det inget belägg för detta påstående. Faktum är att en elpanel med elektronisk termostat ger snabbare reaktionsförmåga och en betydligt jämnare temperaturhållning.

Elpaneler ger torrare luft
Enligt SP finns det ingen mätbar skillnad när det gäller luftfuktighet. Detta gäller också dammförbränning eller mängden fria joner i den uppvärmda luften. Anledningen till detta är den exakta temperaturstyrningen som inte gör att elpanelen blir skållhet/kall utan håller en jämn temperatur.

Oljefyllda behåller värmen längre
Detta påstående är naturligtvis riktigt. Detta gör också att det tar längre tid innan de leverera värme när temperaturen sjunker och motsvarande när temperaturen ökar från exempelvis solinstrålning.

Oljefyllda drar mindre energi
Den energi som sparas genom den långsammare avsvalningen, förloras igen genom att uppvärmningen är mer krävande. I motsats till den tröga oljefyllda radiatorn hinner den rena panelen reagera och anpassa sig till förändringar av rumstemperaturen genom solbestrålning eller att flera människor vistas i rummet. Med en ren panel får man då en energibesparing medans den oljefyllda ger en oönskad temperaturökning i rummet.

Slutsatsen Statens Provningsanstalt kunde dra var att oljefyllda radiatorer inte ger konsumenten någon som helst mätbar fördel utan kunde snarare peka på en rad fördelar med att inte använda oljefyllda radiatorer.

Andra fördelar som en ren elpanel har är att de är billigare, lättare och mindre vilket är tydliga fördelar både vid inköp, transport, installation och placering.

De fördelar som en elpanel har, gör den också ytterst lämplig att styra via ett styrsystem där temperaturen kan anpassas efter behovet. Den jämna temperaturhållningen och snabbare reaktionsförmågan gör att man snabbt kan sänka och höja temperaturen och på så sätt spara energi.