Välkommen Fakta & myter Exempel på besparingar
 

Exempel på besparingar med Nobö Styrsystem

Nobö testhus Nobö har låtit utföra en systematisk jämförande mätning med och utan styrsystem. Testet utfördes i Rälingen, Norge i ett parhus med identiska förutsättningar. Husen hade en eluppvärmd bruksarea på 134 m² och den mekaniska ventilationen var i drift under försöket. Under testperioden har ingen befunnit sig i husen för att inte påverka resultaten genom skilda val av innertemperatur, ventilation, programmering etc. Mätutrustning för att bevaka både inne och utetemperatur installerades.

 

Nobö styrpanel Båda husen var utrustade med elektroniska termostater och komforttemperaturen för båda husen var satt till 21 grader. Det som skiljde var att det ena huset var utrustat med Nobös styrsystem programmerad för natt- och dagsänkning. Testen utfördes vid en yttertemperatur som låg relativt konstant på 0 grader och med en dag- nattsänkning på 6 grader. Huset var även indelat i tre zoner med kök/vardagsrum, sovrum och övriga rum. Systemet var programmerat så att komforttemperatur uppnåddes i respektive zon vid ett normalt användarmönster.

Efter avslutad testperiod kunde man konstatera att besparingen, dvs skillnaden mellan de två bostädernas förbrukning, var hela 29% för vardagar med dag- och nattsänkning. För en period som även innefattade helger, låg besparingen på 22,4%.