Kalkyl över energibesparing med Nobö

Här kan du göra en kalkyl som visar vilken beparing du kan göra med Nobö elpaneler och styrsystem.

Med utgångspunkt på din elförbrukning idag gör vi en uppskattning på uppvärmingskostnad, antal element och minskad elförbrukning som är normal vid byte från äldre element med bimetall. Uppskattningen är generell men kan ändå ge en fingervisning på vad man kan förvänta sig.

Total strömförbrukning föregående år
kWh

Elpris per kWh (inkl skatt/moms, ange decimaltecken med punkt)
kr/kWh