Bakgrund & verksamhet Affärside & vision Vår policy
 

Affärside & vision

Vår affärsidé är att leverera från idé till funktion och tillhandahålla service för våra nuvarande och framtida kunder.

Vi ska med hög kvalitet och stort säkerhetstänkande skapa positiva upplevelser. Med hjälp av modern teknik och god flexibilitet kan vi göra det mesta möjligt, allt för företaget och personalens framtid och vidareutveckling.

 

Vår vision

Vår vision är att utveckla Gustafssons Elinstallationer inom modern elteknik för att framtidssäkra våra nuvarande och blivande kundrelationer samt verksamhetsområden för företaget och personalen.

Att ständigt söka nya möjligheter och förbättringar i upplevelsen av vår levererade produkt, funktion och upplevelse. Med slutkunden ständigt i fokus.

Med hjälpt av projektering, ledning och planering kunna leverera upplevelser och funktioner till glädje för slutkunder, nyttjare och våra installatörer som vi vill skall verka och komplettera med egna idéer till fullkomlighet i tiden.

Att alltid kunna förklara en kostnadstillkomst med goda kunskaper om våra egna kostnader och påslag.

Att med nära kontakt med av erfarenhet utvalda leverantörer och grossister kunna leverera med höga kvalitets- och miljömål till en enhetlig upplevelse, god elsäkerhetsteknisk praxis och en unicitet som mål.

Vårt mål är att med vårat ledningssystem ge vår personal en tydligare och säkrare arbetsplats med god arbetsmiljö, eget engagemang och grupptillhörighet, nå slutkundens positiva upplevelse och säkra och öka arbetsplatser för våra installatörer.