Etik

 

Gustafssons Elinstallationers etikpolicy omfattar följande:

  • Vi ska självfallet följa gällande lagar och förordningar samt därutöver iaktta goda seder och bruk och därmed ta ett etiskt ansvar och visa ett gott beteende i samhället.
  • Varje anställning vid Gustafssons Inst AB innebär att varje medarbetare i alla situationer uppträder lojalt mot företaget, arbetskamrater, leverantörer och kunder. Vilket förutsätter att information om affärsförhållanden, överenskommelser och kundens verksamhet, privatliv ska betraktas som affärshemlighet.
  • Vi ska internt genom information och utbildning samt genom ett gott uppträdande skapa motivation för etik och allmänt verka för individens trivsel och välbefinnande.