Alkohol och droger

 

Gustafssons Elinstallationers arbetsplatser ska vara alkohol- och drogfria zoner. Vår alkohol- och drogpolicy omfattar följande:

 • Ingen anställd eller inhyrd medarbetare får komma till sin arbetsplats påverkad av alkohol eller av lagen klassade droger.
 • Rökning på arbetsplatsen är inte tillåtet, rökare hänvisas till överenskommen plats utanför arbetsområdet.
 • Det är inte heller tillåtet att förtära alkohol eller inta andra droger eller uppträda påverkad på arbetsplatsen.
 • Det åligger varje anställd att vara uppmärksam på alkohol- och drogproblem hos arbetskamrater.
 • Restriktivitet bör råda beträffande alkohol i samband med representation, kurser och konferenser samt att alkoholfria alternativ alltid ska finnas tillgängliga.

Vid akuta situationer gäller följande:

 • Om någon ertappas påverkad på arbetsplatsen ska närmast ansvarig arbetsledare kontaktas och sen vidare till ledning.
 • Den påverkade personen ska avvisas från arbetsplatsen och sändas hem med följeslagare, alternativt med legitimerad taxi och färdig destination. Tiden kommer att ses som obetald ledighet.
 • Tid för personligt samtal ska bestämmas och genomföras helst påföljande dag. Syftet är att informera om de regler som gäller på arbetsplatsen samt erbjuda hjälp för att komma bort från sitt missbruk.
 • Om den anställde inte infinner sig på arbetsplatsen påföljande arbetsdag ska berörd chef kontakta den anställde.
 • Dokumentera händelser, information och åtgärder.
 • Allt om händelsen, information och åtgärder är strängt konfidentiellt och att samtliga inblandade personer har tystnadsplikt.

Om missbruket upprepas gäller följande:

 • Vid upprepade incidenter ska företagshälsovården kontaktas och i de fall missbrukaren inte kan komma till rätta med sina problem bör en rehabiliteringsplan (behandlingsplan) upprättas.
 • Visa tolerans och en positiv inställning till hjälpsökande arbetskamrater.