Porttelefoni


Då porttablån vid entrén till fastigheten/lokalen är det första du möter som gäst/besökare i en fastighet är funktion och tydlighet viktigt. Även tryggheten för de boende i fastigheten är beroende av hur tydligt man hör eller ser vem det är som ringer på vid entrén och vill komma in.

En bra funktion för att minska kostnaderna i samband med att en entrényckel av olika anledningar försvinner, är att utrusta anläggningen med ”tags” som är en elektronisk magnetbricka som enkelt avlägsnas från systemet om den kommer på villovägar.
Kostnaden för denna är likvärdigt med en ny nyckel men med den fördelen att man slipper byta lås! Vilket kan vara väldigt kostsamt.

För att förenkla och effektivisera för fastighetsskötare är det en god idé att utforma anläggningen med en textdisplay som anger lägenhetsinnehavare för uppringning. Vid ett stort antal hyresgäster eller vid ett frekvent hyresgästombyte är det mycket enkelt att bara ändra namn i displayen.

På porttelefonanläggningar utför vi ny installation, service, utökning och felsökningar.

 

Referenser

Marklandsgatan 3-9
Hotel Örgryte