Belysning


Belysning kan utformas på många sätt för att skapa visuella effekter, väl anpassat ljus för ”rätt” ändamål, energi och driftkostnadseffektivt.

Att utforma och arbeta med belysning ligger oss väldigt varmt om hjärtat.
Att försöka väga in alla aspekter under projektering och försöka förutse hur belysningen kommer att gestalta sig som färdigt resultat. Detta gör vi bland annat med hjälp av belysningsberäkningsprogram. Vi har då möjligheten att innan ens vägarna är på plats i verkligheten, skapa 3D-miljöer där resultatet kan förutses.

I dessa speciella 3D-miljöer kan vi se hur många Lux till exempel en specifik kontorsarmatur ger ovan skrivbordet, hur accentbelysningen från spottarna blir på den röda fondväggen etc.

Dessa belysningsberäkningar använder vi och exporterar till auto-cad som underlag för placeringar och armaturval under projekteringsfasen.

Vi lägger stor vikt vid välanpassad styrning för våra belysningsanläggningar.
Belysningsstyrning behöver utformas efter behov, funktion, energieffektivitet, ekonomi och flexibilitet.

Vi har även stor erfarenhet av utomhusbelysning vid fasader, trådgårdar etc

 

Referenser

Hotel Örgryte