Nätverk


Vi erbjuder installationer av nät för olika typer av informationsöverföring och nätverksinstallationer.

Beroende på vilken verksamhet som bedrivs utformas installationen för att tjäna nuvarande behov och vara dimensionerat för kommande behov och flexibilitet.

Vi utför allt från den enkla länken mellan två datorer till större nät för kontorsfastigheter med flera korskopplingspunkter med stamnät av fiber.

 

Referenser

Hotel Örgryte