Trafiksäkerhet

 
Servicebilar

Våra anställda ska ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten.

Våra fordon
Servicebilarna ska vara enhetliga och följa vår profilidé.
Våra servicebilar ska vara anpassade till släpfordon och ha låsningsfria bromsar.
Vid transport av farligt avfall ska intyg för detta ändamål medföras i fordonet.