Mobiltelefon

 
  • Gustafssons tillhandahåller en mobiltelefon med abonnemang.
  • Hänsyn för omgivning skall beaktas vid användandet.
  • Hänsyn för uppringd skall beaktas med tanke på raster, möten och arbetsbelastning.
  • Privata samtal hänvisas till raster eller dylikt.
  • Mobilen skall vara med, samt vara påslagen under arbetstid.
  • Personlig röstbrevlåda med hälsningsfras om tillgänglighet skall fungera dygnet runt.