Kvalitet

 

Gustafssons Elinstallationer AB skall utföra installationer med hög kvalitet, där både kund och personal är nöjda med arbetet.

Detta uppnår vi genom:

  • Projektering
  • Planering
  • Ledning
  • Kompetent och medveten personal
  • Egenkontroll i projekten
  • Installationsprovning
  • Leverera funktion direkt för upplevelse
  • Tydlighet och kommunikation
  • Att uppfylla avtalade villkor

Alla medarbetare ska ha tillräcklig utbildning för sina arbetsuppgifter. De ska också känna till vår kvalitetspolicy och arbeta för att våra mål uppfylls och företaget ständigt förbättras.